Povećan temeljni kapital društva MIPCRO d.o.o.

Datum: 13.9.2013.

Odlukom skupštine društva od 28.06.2013. godine iskorištena je zakonska mogućnost te je izvršena dokapitalizacija

društva MIPCRO d.o.o. Iznos temeljnog kapitala je povećan sa 37.000,00 kn na mnogo ozbiljnijih 2.312.500,00 kn.

Od 01.01.2013. godine primjenjuje se Članak 6. Zakon o porezu na dobitak koji se odnosi na reinvestiranu

dobit. Takvu vrstu svojevrsne olakšice mogu koristiti svi poduzetnici koji su u poreznom razdoblju 2012. godine

ostvarili pozitivnu razliku prihoda i rashoda, odnosno „računovodstvenu dobit“ ,

a ujedno nemaju nepokrivenih gubitaka iz prethodnih godina.

 

Ovo povećanje temeljnog kapitala može poslužiti potencijalnim partnerima kao dodatno jamstvo kvalitete

poslovanja društva MIPCRO u sadašnjosti i budućnosti.