Referentna lista

Policijska postaja DVOR

Investitor: Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Godina završetka radova: 2002.

Školska sportska dvorana OŠ Sveti Đurđ

Investitor: Ministarstvo prosvjete i športa
Godina završetka radova: 2002.

Športska dvorana OŠ Šemovec

Investitor: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Godina završetka radova: 2002.

Područna škola Momjan

Investitor: MZOŠ + Narodno sveučilište Trst
Godina završetka radova: 2002.

Područna škola Brtonigla

Investitor: OPĆINA BRTONIGLA
Godina završetka radova: 2002.

Sanacija krovova OŠ Gornja Vežica

Investitor: Ministarstvo prosvjete i športa
Godina završetka radova: 2002.

Kružni zid Kaznionice u Lepoglavi

Investitor: Ministarstvo pravosuđa RH
Godina završetka radova: 2001.

Dogradnja Elektrostrojarske škole Varaždin

Investitor: Ministarstvo prosvjete i športa
Godina završetka radova: 2001.

Izgradnja Apart hotela u Poreču

Investitor: IMG d.d. Poreč
Godina završetka radova: 2001.

Izgradnja pekarnice i skladišta

Investitor: AUTOTRANSPORT RADIĆ
Godina završetka radova: 2000.

Dom za starije i nemoćne osobe

Investitor: CARITAS VARAŽDINSKE BISKUPIJE
Godina završetka radova: 2000.
1 10 11 12