Referentna lista

Pogon za skladištenje i pakiranje lješnjaka

Investitor: OPG MARINKA SETNIK
Godina završetka radova: 2015.

Kuća za odmor sa dvije stambene jedinice

Investitor: PRIVATNI INVESTITOR
Godina završetka radova: 2015.

Muzej planinarstva – faza 1 i 1a

Investitor: GRAD IVANEC
Godina završetka radova: 2015.

Istarska vila sa bazenom i pomoćnom građevinom

Investitor: OPG JANJA ĆORUŠIĆ
Godina završetka radova: 2015.

Izgradnja kuće ”R”

Investitor: PRIVATNI INVESTITOR
Godina završetka radova: 2017.

Resort Čiže

Investitor: NARCISA AGO d.o.o.
Godina završetka radova: 2016.

Rekonstrukcija i prenamjena poslovne zgrade BRATI RITOŠA

Investitor: BRATI RITOŠA d.o.o.
Godina završetka radova: 2016.

Dogradnja ispitne stanice Končar električna vozila d.d.

Investitor: KONČAR ELEKTRIČNA VOZILA d.d.
Godina završetka radova: 2015.

Izgradnja proizvodno-skladišne hale ”Bomark Pak”

Investitor: BOMARK PAK d.o.o.
Godina završetka radova: 2016.

Stambeno-poslovna građevina ”POS Pazin”

Investitor: USLUGA d.o.o. Pazin
Godina završetka radova: 2015.

Pretovarna stanica ”DONJI PICUDO”

Investitor: 6. MAJ d.o.o. Umag
Godina završetka radova: 2014.

Izgradnja kulturno-informativnog centra

Investitor: OPĆINA MARTIJANEC
Godina završetka radova: 2014.
1 2 3 4 12