Proizvodna zgrada za obradu metala ”Dundo Promet”

  • Vrsta objekta: Poslovni objekti
  • Godina: 2016.
  • Vrsta radova: Novogradnja
  • Kategorija: 5 000 000 kn - 10 000 000 kn
  • Investitor: DUNDO PROMET d.o.o.
  • Mjesto: Radoboj
Upute