Tenis centar Katoro

  • Vrsta objekta: Poslovni objekti
  • Godina: 2013.
  • Vrsta radova: Rekonstrukcija
  • Vrijednost investicije: 16.000.000,00 kn
  • Kategorija: > 10 000 000 kn
  • Investitor: ISTRATURIST UMAG d.d.
  • Mjesto: Umag
Upute