Trgovina stočne hrane ”CIBO centar”

  • Vrsta objekta: Poslovni objekti
  • Godina: 2017.
  • Vrsta radova: Novogradnja
  • Vrijednost investicije: 1.868.685,00 kn
  • Kategorija: 1 000 000 kn - 5 000 000 kn
  • Investitor: FANON d.o.o.
  • Mjesto: LUDBREG
Upute